Cenník

Základný výcvik na padáku typu krídlo 110 €
– je možné objednať si kamerový záznam z výcviku a zoskoku +30 €
Ďalší zoskok na padáku typu krídlo 80 €
Tandemový zoskok s tandem mastrom:
– s kameramanom + CD/DVD záznam 220 €
– s “hand” kamerou tandempilota + DVD záznam 190 €
– bez kamery 160 €
 Propagačné zoskoky na Vami určené miesto (vhodnosť terénu posúdi riadiaci zoskokov):
– z lietadla AN-2 (10 až 12 parašutistov) – do vzdialenosti 20km od Košíc  500 €
– nad 20km od Košíc – dĺžka letu+ réžia vo výške  200 €
– z lietadla L-60 resp. Cessna 172 (3 parašutisti) – do vzdialenosti 20km od Košíc:  220 €
– nad 20km od Košíc – dĺžka letu+ réžia vo výške  60 €
– po dodaní vlajok alebo transparentov je s nimi možný zoskok na určené miesto
Zapožičanie materiálu pre cudzích športovcov:
– padák typu krídlo na základný výcvik resp. na pokračovacie zoskoky  20 €/zoskok
– padák typu krídlo  10 €/zoskok
Balenie padákov*:
– celková kompletizácia padáka so zabalením ZP  50 €
– zabalenie hlavného padáka  5 €
– zabalenie tandemového padáka  10 €
– zabalenie záložného padáka typu krídlo  35 €
– zabalenie záložného padáka okrúhleho s bezpečnostným prístrojom  35 €
– zabalenie pilotného padáka ( ZL-62, ZL-84, ATL 88/90, PL – 58S, ATL 92/S a p.)  25 €
– zabalenie záložného padáka v komerčnom obale STUDENT 45 €

*Ceny za výcviky a zabalenie padákov sú doporučené, záleží na každom inštruktorovi s oprávnením na daný typ, ako sa dohodne.

V priestore Aeroklubu je možné uskutočniť rôzne kultúrno – športové akcie a posedenia kolektívov, s možnosťou exkurzie leteckej techniky alebo návštevy neďalekého Leteckého múzea, prípadne vyhliadkových letov ( cena dohodou podľa druhu akcie).

Naša organizácia je občianske združenie a je prihlásená na poberanie 2% z dane fyzických a právnických osôb (peniaze budú použité na rozvoj športových aktivít mládeže).