Kontakt

Adresa:
Parašutistický klub Košice
Dénešova 43
040 23 Košice

Zastúpený: Anton Dzuričko
Bankové spojenie: VÚB Košice
Číslo účtu: SK2102000000002562261359/0200
IČO: 42104831
DIČ: 2022756857

Ak máte záujem o spoluprácu s nami, prosím kontaktujte jedného z našich inštruktorov.